Πωλούνται Βασίλισσες Ντόπιας Φυλής Φυσικής Γονιμοποίησης στην Αττική

Μέσα από συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση του γενετικού μας υλικού επιλέγουμε τις καλύτερες βασίλισσες προς αναπαραγωγή, ώστε τα χαρακτηριστικά τους να μεταδοθούν στις επόμενες γενιές.

Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι βασίλισσές μας είναι:

  • Παραγωγή και εκμετάλλευση νέκταρ και γύρης από νωρίς την άνοιξη
  • Γόνος συμπαγής και σε πολλά πλαίσια
  • Μεγάλη ανάπτυξη πληθυσμού
  • Μικρή τάση σμηνουργίας
  • Ανθεκτικές έναντι των ασθενειών
  • Ικανοποιητική αντιμετώπιση εχθρών
  • Αντεπεξέρχονται άνετα στις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα
  • Ήρεμη συμπεριφορά ώστε να διευκολύνονται οι χειρισμοί

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαθεσιμότητα

Οι βασίλισσες του 2022 έχουν εξαντληθεί